Olimpijskemu komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez (OKS-ZŠZ) podelili zlati certifikat “Zdravju prijazna organizacija”

Olimpijskemu komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez (OKS-ZŠZ) podelili zlati certifikat “Zdravju prijazna organizacija”

  • 22.04.2022
  • Na slavnostni prireditvi ob 70. obletnici TVD Partizana Slovenije, ki je potekala v petek, 22. aprila 2022, v Gozdni šoli Mozirje je Športna unija Slovenije Olimpijskemu komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez (OKS-ZŠZ) podelila zlati certifikat “Zdravju prijazna organizacija”

Program Zdravju prijazna organizacija, ki ga izvaja Športna unija Slovenije, je namenjen načrtnemu zagotavljanju zdravega delovnega okolja, dvigu gibalnih sposobnosti zaposlenih in prepoznavnosti organizacije kot družbeno odgovornega zaposlovalca. Aktivnosti programa so usmerjene predvsem na področje zdravega življenjskega sloga in telesne pripravljenosti zaposlenih.

Veseli smo, da je meseca junija 2021 k programu ZPO pristopil tudi Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez. Aktivnosti so bile, tudi na željo zaposlenih OKS usmerjene predvsem k spodbujanju njihove telesne dejavnosti. Izvedba je potekala predvsem v jesenskem času, od meseca septembra do novembra, ko ni bilo ukrepov Covida, ki so nam sicer krojili izvedbo delavnic.
Naj povemo, da so zaposleni z veseljem sprejeli program Zdravju prijazna organizacija, saj vrsta aktivnosti še vedno redno poteka.

Zlati certifikat Zdravju prijazna organizacija je iz rok predsednika Športne unije Slovenije Dejana Crneka prevzel predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez (OKS) Bogdan Gabrovec.

Foto: Dejan Crnek, predsednik Športne unije Slovenije in Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenje športnih zvez ob podelitvi.