Certifikat

Certifikat "Zdravju prijazna organizacija" odraža ugled in prepoznavnost organizacije na področju varovanja zdravja svojih zaposlenih.

Kaj je certifikat?
 
Certifikat Zdravju prijazna organizacija je svetovalno-revizorski postopek, ki temelji na družbeno odgovornem principu sodelovanja z zaposlenimi, s poudarkom na zdravi vadbi, uravnoteženi prehrani in stabilnem duševnem zdravju na delovnem mestu in v zasebnem življenju.
 
Certifikat zagotavja pozitivne učinke v poklicnem in zasebnem življenju ter odraža konkurenčne prednosti s pozitivnimi ekonomskimi učinki za podjetje ter dolgoročne učinke za družbo z namenom ohranjanja ter krepitve telesnega in duševnega zdravja zaposlenih.
 
Komu je certifikat namenjen?
 
Certifikat lahko pridobijo podjetja, javne ustanove ter nevladne organizacije in združenja z najmanj petimi zaposlenimi, ki so registrirana in imajo sedež v Republiki Sloveniji.
 
Organizacije s certifikatom pridobijo kakovostno orodje za izvajanje aktivnosti povezanimi s celostno skrbjo za zdravje na delovnem mestu.
Postopek pridobitve certifikata v povprečju traja od 6 do 10 mesecev.
 
Postopek revizije in opis certifikata ZPO
 
Sestavljen je iz zbiranja in analize naslednjih podatkov:
 
1. Merljivi kazalniki 
  • Značka gibalne učinkovitosti - vadba na recept
  • Kazalniki bolniškega staleža NIJZ za posamezno organizacijo

2. Ocenjeni kazalniki

  • Rezultati vprašalnikov (ITM-prehrana, prezentizem, odnosi med zaposlenimi, samoocena zdr. stanja in življ. sloga zaposlenih)
  • Zdravstvena ocena tveganja
  • Izjava o varnosti z oceno tveganja.