Villages on Move GO Multiplier Sport event v Gozdni šoli Mozirje

Villages on Move GO Multiplier Sport event v Gozdni šoli Mozirje

  • 26.04.2022
  • V prijetnem ambientu Gozdne šole Mozirje je potekala prireditev Multiplier sport event VOMGO, kjer so športna društva z dolgoletno tradicijo in pomembni posamezniki prejeli spominsko plaketo za dolgoletni prispevek k razvoju športa za vse in za aktivno delovanje.

Športna unija Slovenije je v okviru projekta Villages on Move GO v petek, 22. 4. 2022, v Gozdni šoli Mozirje organizirala prireditev Multiplier Sport event.

Dogajanje se je z druženjem in športnimi aktivnostmi pričelo že pred samo slavnostno prireditvijo. V Škalah pri Velenju je potekalo sproščeno druženje, saj je nogometni turnir preprečil dež, v Velenju pa se je odvil teniški turnir. Večina udeležencev obeh športnih srečanj se je nato preselila v Gozdno šolo Mozirje, kjer se je ob 17. uri pričela VOMGO prireditev.  

Tam se je zbralo več kot sto navzočih, pester program pa je poskrbel za zanimivo dogajanje navkljub slabemu vremenu. Vsak udeleženec prireditve je prejel spominsko majico in vrečko za copate z logotipom TVD Partizan Slovenije. Slavnostni govorci, ki so nastopili: 

  • gospod Dejan Crnek, predsednik Športne unije Slovenije
  • gospod Bogdan Gabrovec, predsednik OKS-ZŠZ in
  • gospod Tomaž Pavlin, zgodovinar in profesor na Fakulteti za šport v Ljubljani

Osrednje dejanje prireditve je bilo predstavitev projekta Villages on Move GO, nato pa je sledila podelitev spominskih plaket predsednikom oz. predstavnikom društev z dolgoletno tradicijo, ki so nasledniki starih partizanskih društev ali pa ta imena še držijo. Poleg njih so bili nagrajeni tudi posamezniki, ki so s svojim udejstvovanjem pomembno prispevali k razvoju in delovanju TVD Partizan Slovenije skozi zgodovino. Plakete je podelil predsednik Športne unije Slovenije Dejan Crnek, ki se jim je ob tej priložnosti zahvalil za njihov dolgoletni prispevek k razvoju športa za vse v njihovem okolju in aktivnem delovanju v Športni uniji Slovenije/TVD Partizan Slovenije.

Posamezniki nagrajenci so bili:

  • Dragica Bužga
  • Mile Ogrin
  • Tone Florjančič in
  • Silvo Kristan

Kot se za takšno prireditev spodobi, ni manjkalo gimnastičnih točk. Sprva so z gimnastično predstavo navzoče navdušili veterani Športnega društva Sokol Bežigrad, nato so se predstavile odlične deklice gimnastične skupine iz Športnega društva Gib, na koncu pa je z najbolj akrobatskim vložkom nastopila še članska skupina iz Športnega društva ŠD Trnovo.

Ob tej svečani priložnosti je predsednik Športne unije Slovenije Dejan Crnek podelil zlati certifikat “Zdravju prijazna organizacija” Olimpijskemu komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez. Certifikat je v imenu OKS-ZŠZ prevzel predsednik, Bogdan Gabrovec. 

Po zaključku so imeli navzoči priložnost druženja in obujanja spominov ob hrani in pijači. 

Slavnostna proslava ob 70 letnici obstoja DTV Partizan Slovenije v Gozdni šoli Mozirje