Vabilo za Hackathon Villages On the Move GO

Vabilo za Hackathon Villages On the Move GO

  • 10.03.2022
  • V četrtek, 31. 3. 2022, bo v Mozirju organiziran Hackathon Villages On The Move GO, kjer bo potekala debata o delovanju športnih društev v ruralnem okolju.

Predstavniki občinskih športnih zvez ste četrtek, 31. 3. 2022, ob 13. uri prijazno vabljeni v Gozdno šolo Mozirje na hackathon Villages On The Move GO.

Dogodek je namenjen razpravi o delovanju športnih društev v ruralnem okolju s poudarkom na ovirah in možnih rešitvah, prednostih manjših lokalnih skupnosti ter potencialnih inovativnih pristopov v športnih organizacijah v ruralnem okolju. Dogodek bo organiziran skladno z navodili in ukrepi Vlade RS vezano na zajezitev širjenja epidemije.

Naslov lokacije: Grad Komenda, Polzela.

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite na e-naslov branko.recek@gmail.com

Program hackathona, ki bo potekal v okviru Erasmus+ projekta Villages On Move GO:

  • predstavitev projekta Villages On Move GO;
  • predstavitev delovanja občinskih športnih zvez (s strani prisotnih predstavnikov);
  • hackathon o delovanju ruralnih športnih organizacij (društev, zvez);
  • predstavitev koncepta gibalna pismenost;
  • predstavitev projekta Zdravju prijazna organizacija.

Športna unija Slovenije v letih 2020 – 2022 sodeluje v Erasmus+ projektu Villages On The Move GO (VOMGO), ki ga vodi South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk). Projekt temelji na dejstvu, da manjša športa društva v ruralnem okolju običajno vodijo posamezniki, ki so gonilna sila vseh aktivnosti, tako imenovani Fire Souls. V okviru projekta so bile pridobljene zgodbe Fire Souls iz držav partneric, ki so objavljene in promovirane na spletni strani projekta in socialnih omrežjih. Organizirani bodo tudi dogodki – imenovani Hackathon z namenom izmenjave idej, znanja in izkušenj na področju vodenja športnih društev v ruralnem okolju. Za izvedbo omenjenih dogodkov bo pripravljen koncept in priročnik za organizacijo Hackatona. Obenem bo razvito tudi orodje, ki bo omogočalo trajnost športnih društev in njihovega delovanja. Precej pozornosti je namenjeno diseminaciji in povečanju prepoznavnosti manjših športnih društev iz ruralnih okolij.

Spletna stran: https://www.villagesonmove.com/

Facebook stran: https://www.facebook.com/villagesonmove

Instagram: https://www.instagram.com/villagesonmove/

 

Vodja projekta: Mojca Markovič